Prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă mulțumim pentru interesul acordat produselor și serviciilor noastre. La fel cum prin serviciile pe care le furnizăm căutăm să vă aducem cea mai bună experiență posibilă, asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați este extrem de importantă pentru noi.

În vederea respectării noilor reglementări GDPR (General Data Protection Regulation), valabile din 25 mai 2018, Atelier Serendipity SRL a luat toate măsurile cu privire la normele legale. Vă rugăm să acordați atenție politicii pentru a înțelege modul în care vor fi prelucrate informațiile dumneavoastră.

Prin politica descrisă mai jos, Atelier Serendipity SRL dorește să vă informeze despre natura datelor cu caracter personal pe care le colectează și prelucrează, scopul prelucrării, precum și drepturile de care beneficiați.

1. Cine suntem?

Atelier Serendipity SRL este o societate cu sediul în str. Popa Tatu, nr. 49, camera 1, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16309/2016, CUI 36832812. Societatea este reprezentată prin administrator Costin Speciac.

2. Ce sunt datele cu caracter personal și ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

2.1 Datele cu caracter personal se referă la orice informație care pot fi puse direct sau indirect în legătură cu o persoană, precum nume, adresă de email, număr de telefon, nume cont utilizator, preferințe personale, sistem de operare al dispozitivului folosit, browser utilizat, obiceiurile de cumpărături.

2.2 Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se înțelege orice operațiune care se efectuează asupra datelor cu caracter personal: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea (păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese), adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

3. Responsabil cu protecția datelor

Atelier Serendipity SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, l-a desemnat pe dl. Vlad Stănese, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor (DPO), având obligația de a informa și consilia operatorul, monitoriza respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de operator, cooperarea cu autoritatea de supraveghere și de a reprezenta operatorul în relația cu persoanele vizate.

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizând datele de contact de mai jos:

Nume DPO: Vlad Stănese

Email DPO: vlad.stanese@razvandinca-legal.ro

Telefon DPO: (+4031) 438.06.96

Adresă de corespondență DPO: Bucureşti, sector 1, Str. Popa Tatu nr. 49

4. Ce date personale colectăm?

În vederea informării dumneavoastră, a confirmării comenzilor, a urmăririi comenzilor, a livrării produselor și serviciilor comandate, precum și a îmbunătățirii experienței dumneavoastră cu site-urile www.atelierserendipity.ro și www.unbuchetpezi.ro, a trimiterii de newslettere prin intermediul email-ului, a promovării produselor și serviciilor în campanii de marketing, de transmitere de oferte personalizate, sunteți de acord să ne încredințați date cu caracter personal așa cum sunt descrise în continuare.

– Informații pe care dumneavoastră ni le oferiți

Când vă înregistrați un cont, plasați o comandă, ne solicitați o ofertă prin email, telefon sau prin intermediul formularelor de pe site-urile www.atelierserendipity.ro și www.unbuchetpezi.ro sau prin orice modalitate de comunicare, ne transmiteți voluntar informații pe care noi le colectăm. Printre datele pe care ni le oferiți sunt: nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, adresă de facturare, nume și prenume destinatar, număr de telefon destinatar, adresă de livrare, date de identificare fiscală (pentru persoane juridice).

În cazul în care optați pentru înregistrarea la newsletter-ul nostru, acceptați să primiți email-uri de promovare a produselor și serviciilor, campanii de marketing, cu vouchere de reduceri sau alte oferte personalizate.

– Informații pe care le colectăm automat

Când utilizați site-urile www.atelierserendipity.ro și www.unbuchetpezi.ro, putem colecta informații prin intermediul altor servicii (Google, Facebook) cu privire la experiența de navigare, browser-ul folosit, timpul petrecut pe site, paginile pe care le vizitați. Aceste informații nu sunt asociate numelui/email-ului dumneavoastră (sunt anonime) și ne ajută să ne îmbunătățim serviciile pentru dumneavoastră și toți ceilalți utilizatori.

5. Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Atelier Serendipity SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute în GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

– prelucrate în mod legal, corect și într-o manieră transparentă în raport cu persoana vizată

– colectate în scopuri specificate, explicite și legitime

– adecvate, relevante și limitate la cele necesare scopurilor pentru care sunt prelucrate

– corecte și, dacă este necesar, să fie actualizate

– păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru scopurile pentru care sunt prelucrate

– prelucrate într-un mod care să garanteze o securitate adecvată, utilizând măsuri tehnice sau organizatorice adecvate

6. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

6.1 În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă furnizpm produsele noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

6.2 În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

6.3 În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

7. Newsletter

Prin înregistrarea la newsletter-ul unbuchetpezi.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în scopul promovării produselor și serviciilor, campaniilor de marketing, informării cu privire la vouchere de reduceri sau alte oferte personalizate, informării asupra viitoarelor campanii, trimiterii de invitații la diverse evenimente organizate de către Atelier Serendipity SRL.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse în cel mai scurt timp, atunci când alegeți opțiunea de dezabonare disponibilă în orice email trimis prin intermediul newsletter-ului. De asemenea, vă puteți dezabona în orice moment printr-o solicitare scrisă adresată DPO.

8. Procesarea formularului de contact

Atelier Serendipity SRL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-urilor www.atelierserendipity.ro și www.unbuchpetpezi.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei politici.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care Atelier Serendipity SRL colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai săi. Cu toate acestea, Atelier Serendipity SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru Atelier Serendipity SRL de a proceda în acest mod.

Atelier Serendipity SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

9. Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele pe care le colectăm vor fi furnizate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru acest lucru, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru Atelier Serendipity SRL de a proceda în acest mod.

Terții cu care Atelier Serendipity SRL colaborează în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale:

– firmele de curierat: nume și prenume destinatar, telefon destinatar, adresă livrare

– companiile de procesare plăți: nume și prenume, adresă de email

– furnizorii de servicii marketing: nume și prenume, adresă de email

– contabilitate: nume și prenume de pe facturi

10. Prelucrarea datelor de către terți

Site-urile www.atelierserendipity.ro și unbuchetpezi.ro pot conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Atelier Serendipity SRL.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, Atelier Serendipity SRL neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

11. Cât timp sunt stocate datele cu caracter personal?

Atelier Serendipity SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

– Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale.

– În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale.

– În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 3 ani de la ultima corespondență trimisă.

– În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate mai mare de 3 ani.

– În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru a participa la activităţile de marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după trecerea unei perioade de inactivitate mai mare de 3 ani.

– În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 3 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

12. Care sunt drepturile dumneavoastră?

12.1  Dreptul de acces al persoanei vizate

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective. Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

12.2  Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

12.3 Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

12.4 Dreptul la restricţionarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

12.5 Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este efectuată prin mijloace automate.

12.6 Dreptul la opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Pentru orice probleme, întrebări sau solicitări cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă puteți adresa către DPO. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

13. Politica de utilizare Cookie-uri

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni stocat pe calculatorul, tableta, telefonul mobil sau orice alt dispozitiv de pe care se accesează site-urile www.atelierserendipity.ro sau www.unbuchetpezi.ro. Cookie-ul este instalat la solicitarea unui server web browser-ului cu scopul de a permite o afișare personalizată în funcție de dispozitiv sau de utilizator, de a îmbunătăți performanțele site-ului, de a salva produsele adăugate în coș, de a memora parole.

Ștergerea sau refuzul de utilizare a cookie-urilor poate duce la o funcționare incorectă a site-ului.